479 jobs Include all languages

New

Fast utdanningsstilling - ortopedi

Haraldsplass Diakonale Sykehus - Bergen, Hordaland, NO

Arbeidsoppgaver. Kirurgisk klinikk har 45 senger fordelt på en ortopedisk og en kirurgisk sengepost. Det er fortiden en felles 8 delt vaktordning. Hverdagsvakter fra kl. 07.45. 22...

2 days ago - Source neuvoo-global

New

Eiendomsforvalter - Bane NOR Eiendom

Bane NOR SF - Bergen, Hordaland, NO

Arbeidsoppgaver. Oppfølging av leietakere og porteføljens eiendommer. Forvaltning av leiekontrakter samt avregning mot leietakere. Budsjettering og rapportering. Bindeledd mellom ...

2 days ago - Source neuvoo-global

New

Tospråklig assistent pashto - norsk - Askøy kommune

Fagavdeling skole - Kleppestø, Hordaland, NO

Arbeidsoppgaver. Støtte opp om elevenes læringsarbeid i samarbeid med de norske lærerne, både i de ulike fagene og i norskopplæringen. Stillingen krever at du må reise mellom fler...

2 days ago - Source neuvoo-global

New

Psykologspesialist/ Psykolog fagområde allmennpsykiatri...

Helse Bergen - Bergen, Hordaland, NO

Arbeidsoppgåver. Utgreiing og pasientbehandling. Kvalifikasjonar. Norsk autorisasjon som psykolog. Må meistre godt norsk, både munnleg og skriftleg. Utdanningsretning. Psykologi. ...

2 days ago - Source neuvoo-global

New

Helgestillinger - Råstølen bofellesskap

Bergen kommune - Rådal, Hordaland, NO

Arbeidsoppgaver. Sikre beboerne et godt hjem med tjenester i tråd med deres behov og ønsker. Daglig omsorg og miljøarbeid i tjenesten til den enkelte. Legge til rette for aktivite...

2 days ago - Source neuvoo-global

New

Lege i spesialisering, B-grein Gastro - Kirurgisk klinikk

Helse Bergen - Bergen, Hordaland, NO

Arbeidsoppgåver. Ein viser for øvrig til utdanningsplan. Kvalifikasjonar. Norsk autorisasjon. Relevant sjukehuserfaring. Det vil bli lagt vekt på erfaring frå generell kirurgi. Må...

2 days ago - Source neuvoo-global

New

Byarkivar - BKKN stab

Bergen kommune - Bergen, Hordaland, NO

Arbeidsoppgaver. Utvikle og kontrollere kommunens arkivfunksjoner i tråd med vedtatte politiske planer. Oppbevare, sikre og betjene kommunens arkiv. Fremme utnyttelsen av arkivsak...

2 days ago - Source neuvoo-global

New

Assisterande seksjonsleiar. 100% fast stilling ved...

Helse Bergen - Bergen, Hordaland, NO

Arbeidsoppgåver. Særskild fokus på kompetanseutvikling. fagutvikling. Planleggjing, tilretteleggjing og gjennomføring av dei sjukepleiefaglege tiltaka på ein god måte. Medansvar f...

2 days ago - Source neuvoo-global

New

Overlege, invasiv kardiologi - Hjarteavdelinga

Helse Bergen - Bergen, Hordaland, NO

Ved Hjarteavdelinga er det ledig 100. stilling som overlege innanfor fagfeltet invasiv kardiologi. Den som blir tilsett vil i hovudsak få arbeidsoppgåver knytt til koronar angiogr...

2 days ago - Source neuvoo-global

New

Overlege, spesialist i psykiatri - Psykiatrisk klinikk,...

Helse Bergen - Bergen, Hordaland, NO

Arbeidsoppgåver. Utgreiing og diagnostisering av pasientar. Behandlingsansvar, planleggjing og gjennomføring av behandling. Deltaking i tverrfagleg team. Kontakt med aktuelle inst...

2 days ago - Source neuvoo-global

New

Lærer - Follese skole

Fagavdeling skole, Follese skole - Follese, Hordaland, NO

Arbeidsoppgaver. Vikariatet er lagt til 5.trinn våren 2018 i forbindelse med svangerskapspermisjon. Arbeidstakeren deltar også på fellesmøter, og må være samarbeidsorientert i for...

2 days ago - Source neuvoo-global

New

Veiledere i ungdomsteamet 100% fast

NAV Askøy - Kleppestø, Hordaland, NO

Arbeidsoppgaver. Oppfølging, kartlegging, veiledning og motivering av ungdom under 30 år ut i arbeid eller aktivitet. Deltagelse i ungdomsteamets gruppetiltak VEMA, herunder grupp...

2 days ago - Source neuvoo-global

New

Fagansvar/oppfølging av personer i midlertidig bolig

NAV Askøy - Kleppestø, Hordaland, NO

Askøy er av kommunene i landet som vokser raskest, både når det gjelder innbyggertall og næringsliv. Flere store virksomheter har etablert seg på øyen i senere tid. NAV Askøy ligg...

2 days ago - Source neuvoo-global

New

Controller - skyss

Hordaland fylkeskommune - Bergen, Hordaland, NO

Arbeidsoppgåver. Prismodellar, utarbeiding og berekning av takstmatriser. Økonomisk oppfølging av anbodskontrakter i kontraktsdatabasen. Forvaltning av takstavtalar. Utarbeiding a...

2 days ago - Source neuvoo-global

New

Spesialpedagog - Kleppestø ungdomsskole

Fagavdeling skole, Kleppestø ungdomsskole - Kleppestø, Hordaland, NO

Arbeidsoppgaver. Vi trenger en spesialpedagog som har erfaring med tenåringer og praksis fra ordinær grunnskole. Stillingen er knyttet til et trinn, og vil ha ansvar for spesialun...

2 days ago - Source neuvoo-global

New

Psykiatrisk sjukepleiar/ vernepleiar - Kronstad DPS,...

Helse Bergen - Bergen, Hordaland, NO

Arbeidsoppgåver. Poliklinisk og ambulant, utretta behandling og rehabiliteringsarbeid av vaksne pasientar med alvorleg psykisk liding. Behandleransvar og kartleggingsoppgåver. Pas...

2 days ago - Source neuvoo-global

New

Bioingeniør, 100% faste stillingar - Hormonlaboratoriet

Helse Bergen - Bergen, Hordaland, NO

Arbeidsoppgåver. Dagleg analysearbeid. Medansvar for instrumentdrift og vedlikehald. Opplæring og rettleiing av studentar samt nytilsette. Oppgåver knytta til kvalitetsarbeid. Prø...

2 days ago - Source neuvoo-global

New

PPS Sør - Pedagogisk psykologisk senter Sør

Bergen kommune - Bergen, Hordaland, NO

Arbeidsoppgaver. Utrednings. og sakkyndighetsarbeid. Kontaktperson for skoler. Deltagelse i tverrfaglig samarbeid knyttet til forebygging og tidlig innsats. Kompetanseheving på in...

2 days ago - Source neuvoo-global

New

Vikar for lege i spesialisering - Hjarteavdelinga

Helse Bergen - Bergen, Hordaland, NO

Arbeidsoppgåver. Primærvakt delt med Medisinsk avdeling og Lungeavdelinga. Poliklinikk. Visittgang og postdrift. Undervising. Forsking kvalitetssikring. Kvalifikasjonar. Norsk aut...

2 days ago - Source neuvoo-global

New

Sykepleier i 50% stilling med arbeid hver 4 helg -...

Bergen kommune - Bergen, Hordaland, NO

Arbeidsoppgaver. Sykepleier har det overordnede ansvar for beboere på hver vakt og de sykepleierfaglige oppgavene. Kvalifikasjoner. Relevant erfaring fra. Erfaring fra samarbeid p...

2 days ago - Source neuvoo-global

New

Sosionom - Barne- og ungdomsklinikken, Habiliteringstenesta...

Helse Bergen - Bergen, Hordaland, NO

Arbeidsoppgåver. Oppgåvene består hovudsakleg i arbeid med foreldre, men også barn og ungdom. Gje informasjon, råd, rettleiing og undervising om velferdsordningar, trygderettar og...

2 days ago - Source neuvoo-global

New

Sjukepleiar. 50% fast stilling på natt - Mottaksklinikken,...

Helse Bergen - Bergen, Hordaland, NO

Arbeidsoppgåver. Som sjukepleiar i Korttidsposten vil du ha ansvar for å gi sjukepleie til fleire ulike pasientgrupper. Vi arbeider etter primærsjukepleieprinsippet. Kvalifikasjon...

2 days ago - Source neuvoo-global

New

Klinikkleiar - THD. Sentrum, Solheimsviken

Hordaland fylkeskommune - Bergen, Hordaland, NO

Arbeidsoppgåver. Klinikkleiaren vil, i tillegg til klinisk verksemd, ha det faglege og administrative ansvaret for tannhelsetenesta sitt tilbod ved Solheimsviken tannklinikk. Klin...

2 days ago - Source neuvoo-global

New

Rådgjevar - fagopplæringskontoret, opplæringsavdelinga

Hordaland fylkeskommune - Bergen, Hordaland, NO

Arbeidsoppgåver. Fagopplæringskontoret har hovudarbeidsoppgåver som. Oppfølging av opplæringa i bedrift. Rådgjeving overfor lærebedrift og lærling. Opplæring av prøvenemnder, fagl...

2 days ago - Source neuvoo-global

v1.3.1@w1