479 jobs Include all languages

New

Prosjektkoordinator for regionalt samarbeidsprosjekt...

Bergen kommune - Bergen, Hordaland, NO

Byrådsavdeling for helse og omsorg søker etter en dyktig prosjektkoordinator til et treårig regionalt prosjekt. KomUT Vest. Vestlandsløftet er en del av prosjektet KomUT (Kommunal...

2 days ago - Source neuvoo-global

New

Autorisert sykepleier 100%, årvikariat - Hjemmesykepleien...

Bergen kommune - Bergen, Hordaland, NO

Arbeidsoppgaver. Du yter variert sykepleie, primært til hjemmeboende. Vi jobber etter primærsykepleiesystemet. Vi bruker primært bil mellom oppdragene. Kunne bistå med oppfølging ...

2 days ago - Source neuvoo-global

New

Helgestillinger ved Demensteam - Fana Hjemmesykepleie...

Bergen kommune - Bergen, Hordaland, NO

Arbeidsoppgaver. Utføre helhetlig pleie og omsorg til pasienter med demenssykdom. Oppgavene er blant annet hjelp til personlig hygiene, påkledning, medisinering, ernæring, hjelp v...

2 days ago - Source neuvoo-global

New

Sykepleier i demensteam - Fana Hjemmesykepleie - Fana...

Bergen kommune - Bergen, Hordaland, NO

Arbeidsoppgaver. Utføre helhetlig pleie og omsorg til pasienter med demenssykdom. Sørge for en individuell tilpasset tjeneste til pasienten i samhandling med resten av teamet. Opp...

2 days ago - Source neuvoo-global

New

Merkantil konsulent - Bedriftshelsetjenesten

Bergen kommune - Bergen, Hordaland, NO

Arbeidsoppgaver. Betjening av sentralbord. Dokumenthåndtering, arkivering, postbehandling. Bistand til interne driftsoppgaver. Kvalifikasjoner. Relevant utdanning tilsvarende vide...

2 days ago - Source neuvoo-global

New

Sommertjeneste - Sjømannskirken

Sjømannskirken - Bergen, Hordaland, NO

Arbeidsoppgaver. Vi har mest behov for assistanse innenfor hovedfunksjonene som vertskap og diakonal medarbeider. Likevel må den frivillige først og fremst kunne fylle flere ulike...

2 days ago - Source neuvoo-global

New

Sykevikariat 100% med mulighet for fast ansettelse

NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus - Erdal, Hordaland, NO

Arbeidsoppgaver. være en aktiv deltaker i pasientens behandlingsforløp. tett samarbeid i tverrfaglige team. miljøterapi og aktivitet. samarbeid med interne og eksterne samarbeidsp...

2 days ago - Source neuvoo-global

New

Vernepleiar/ sjukepleiar. Fast 75% stilling på natt...

Helse Bergen - Bergen, Hordaland, NO

Arbeidsoppgåver. Ansvarsvakt (sjukepleiar vernepleiar). Administrering av medisin (sjukepleiar vernepleiar). Miljøterapeutisk arbeid. Bidra til å skape ei trygg postatmosfære med ...

2 days ago - Source neuvoo-global

New

Sommertjeneste, prest - Sjømannskirken

Sjømannskirken - Bergen, Hordaland, NO

Arbeidsoppgaver. Den frivillige må regne med å måtte fylle flere ulike funksjoner. De mest aktuelle oppgavene og funksjonene er. gudstjenester og andre kirkelige handlinger. hjemm...

2 days ago - Source neuvoo-global

New

Sjukepleiar/Vernepleiar. 100% fast stilling - Avdeling...

Helse Bergen - Bergen, Hordaland, NO

Arbeidsoppgåver. Ansvarsvakt. Teamarbeid. Administrering av medisin. Miljøterapeutisk arbeid. Bidra til å skape ei trygg postatmosfære med omsorg, støtte, struktur og gode grensar...

2 days ago - Source neuvoo-global

New

Trainee sykepleier i Etat for hjemmebaserte tjenester...

Bergen kommune - Bergen, Hordaland, NO

Arbeidsoppgaver. Helhetlig pleie, omsorg og behandling av pasienter brukere. Ha ansvar for utvalgte kontaktoppgaver, blant annet primærkontakt. Ha ansvar for oppfølging av kontakt...

2 days ago - Source neuvoo-global

New

Journalister til distriktsredaksjonen i NRK Hordaland...

NRK - Bergen, Hordaland, NO

Arbeidsoppgaver. Nyhetsjournalistikk på nett, radio og tv. Jobbe fram egne saker fra Hordaland, og presenterer dem på en engasjerende måte for lesere, seere eller lyttere. Leverer...

2 days ago - Source neuvoo-global

New

Overlege anestesi - Kirurgisk klinikk, Traumesenteret

Helse Bergen - Bergen, Hordaland, NO

Arbeidsoppgåver. Eit koordinerande og fagspesifikt klinisk ansvar i initialbehandling og oppfølging av traumepasientar. I tillegg betydelege oppgåver innan opplæring, kurs og kval...

2 days ago - Source neuvoo-global

New

Praktikanter i Sjømannskirken 2018/2019

Sjømannskirken - Bergen, Hordaland, NO

Arbeidsoppgaver. Det er stor variasjon i oppgavene ved den enkelte kirke. Møter med mennesker står i fokus, samt miljøskapende. og menighetsbyggende arbeid. Blant oppgavene ellers...

2 days ago - Source neuvoo-global

New

Butikkselger Bergen - Minde

Würth Norge AS - Bergen, Hordaland, NO

Arbeidsoppgaver. Veiledning og salg til butikkens kunder. Organisering av butikkutstilling og kundeaktiviteter i samarbeid med butikkleder. Bestilling, utpakking og plassering av ...

2 days ago - Source neuvoo-global

New

Kontaktperson/ saksbehandler - Barnevernstjenesten

Fagavdeling barn og familie, Barnevernstjenesten - Kleppestø, Hordaland, NO

Arbeidsoppgaver. Oppfølging og saksbehandling knyttet til barn som får hjelpetiltak i eget hjem eller på institusjon. Evalueringer. Hjemmebesøk med samtaler og observasjon. Tverrf...

2 days ago - Source neuvoo-global

New

Vernepleier 100 % fast stilling - Hatleveien bofellesskap

Bergen kommune - Bergen, Hordaland, NO

Arbeidsoppgaver. Målrettet miljøterapeutisk arbeid. Medikamenthåndtering. Veiledning og opplæring av kollegaer og studenter. Delta i fagutviklingsarbeid. Kvalitetsutvikling og kva...

2 days ago - Source neuvoo-global

New

Helgestilling - Øyane distriktspsykiatriske senter...

Helse Bergen - Straume, Hordaland, NO

Arbeidsoppgåver. Som helgevakt skal du ha ulike oppgåver. Kva oppgåver ein har er avhengig av kva kompetanse du har. Aktuelle oppgåver kan vere praktiske gjeremål, oppfølging av p...

2 days ago - Source neuvoo-global

New

Vernepleier/Miljøterapeut 80 % fast - Soltunet avlastning

Fagavdeling individ og levekår - Erdal, Hordaland, NO

Arbeidsoppgaver. Individuell oppfølging. Tilrettelegging for aktivitet. Kartlegging av brukernes funksjonsnivå og utarbeiding av tiltak treningsopplegg. Delta i tverrfaglig samarb...

2 days ago - Source neuvoo-global

New

Lærer/spesialpedagog - Davanger skole

Fagavdeling skole, Davanger skole - Hauglandshella, Hordaland, NO

Arbeidsoppgaver. Spesialundervisning hovedsakelig på mellomtrinnet. Undervisning på 3. 7.trinn. Være en god og tydelig klasseleder. Bidra til et godt læringsmiljø. Delta aktivt i ...

2 days ago - Source neuvoo-global

New

Vernepleier/Miljøterapeut 100 % fast - Soltunet avlastning...

Fagavdeling individ og levekår - Erdal, Hordaland, NO

Arbeidsoppgaver. Individuell oppfølging. Tilrettelegging for aktivitet. Kartlegging av brukernes funksjonsnivå og utarbeiding av tiltak treningsopplegg. Delta i tverrfaglig samarb...

2 days ago - Source neuvoo-global

New

Sommarjobb for vernepleiarar og sjukepleiarar - Haukeland...

Helse Bergen - Bergen, Hordaland, NO

Arbeidsoppgåver. Du vil inngå i drifta ved avdelinga. Du vil delta i eit tverrfagleg samarbeid om å gje pasientar og pårørande eit best mogleg opphald på avdelinga. Kvalifikasjona...

2 days ago - Source neuvoo-global

New

Faste 100% traineestillingar for nyutdanna sjukepleiarar

Helse Bergen - Bergen, Hordaland, NO

Arbeidsoppgåver. Du vil inngå i den daglege drifta på avdelinga. Kvalifikasjonar. Du er utdanna som sjukepleiar i løpet av hausten 2017 eller våren 2018. Du har eller vil få norsk...

2 days ago - Source neuvoo-global

v1.3.1@w1