591 jobs Include all languages

New

Piping Designer B 17670

Techconsult AS - Bergen, Hordaland, NO

Techconsult AS is a Norwegian company providing consulting and recruiting services within engineering and project management and control. The company has offices located in Bergen...

11 hours ago - Source neuvoo-global

New

Document Manager B 17608

Techconsult AS - Bergen, Hordaland, NO

Techconsult AS is a Norwegian company providing consulting and recruiting services within engineering and project management and control. The company has offices located in Bergen...

11 hours ago - Source neuvoo-global

New

Pipe Support Designer B 17669

Techconsult AS - Bergen, Hordaland, NO

Techconsult AS is a Norwegian company providing consulting and recruiting services within engineering and project management and control. The company has offices located in Bergen...

11 hours ago - Source neuvoo-global

New

Vernepleier 90% stilling vikariat

Bergen Kommune - Bergen, Hordaland, NO

Arbeidsoppgaver. Målrettet miljøarbeid i møte med det enkelte barn. ungdom. Primærkontaktansvar. Legemiddelhåndtering. Veiledning av kollegaer. Praktiske gjøremål og andre deleger...

12 hours ago - Source neuvoo-global

New

Postdoktor i samfunnsøkonomi - finans

Jobbnorge - Bergen, Hordaland, NO

Ved Institutt for økonomi, Det samfunnsvitskaplege fakultet, er det ledig ei stilling som postdoktor i finans for ein periode på 3 år. 25. av samla tilsetjingstid er arbeidsplikt ...

12 hours ago - Source neuvoo-global

New

Postdoktor i samfunnsøkonomi - finans

Universitetet i Bergen - Bergen, Hordaland, NO

Ved Institutt for økonomi, Det samfunnsvitskaplege fakultet, er det ledig ei stilling som postdoktor i finans for ein periode på 3 år. 25. av samla tilsetjingstid er arbeidsplikt ...

13 hours ago - Source neuvoo-global

New

Forskar i typeteori (mellombels) ved Institutt for...

Universitetet i Bergen - Bergen, Hordaland, NO

Ved Institutt for informatikk er det ledig ei mellombels stilling som forskar i typeteori for eitt år, knytt til prosjektet. Computational Aspects of Univalence , finansiert av Fo...

13 hours ago - Source neuvoo-global

New

Sjukepleiarar, fast 100% stilling på Nevrokirurgisk...

Helse Bergen HF - Bergen, Hordaland, NO

Arbeidsoppgåver. Nevrokirurgisk overvaking for kritisk sjuke. Vi gjev sjukepleie til pasientar som har behov for akutt hjelp og for pasientar som kjem for planlagd innlegging. Pre...

13 hours ago - Source neuvoo-global

New

Assistentstilling ved Regional sikkerheitsavdeling

Helse Bergen - Bergen, Hordaland, NO

Arbeidsoppgåver. Pasientoppfølging (kontaktperson). Observere og kartleggje pasient. Gjennomføre sjukepleietiltak. Følgje opp pasientens avtalar i henhald til behandlingsplan. Kva...

14 hours ago - Source neuvoo-global

New

Ledig fast stilling for assistent i 20% stilling på...

Helse Bergen - Bergen, Hordaland, NO

Arbeidsoppgåver. Pasientoppfølging som inneber oppfølging av miljøterapeutiske tiltak, og fokus på å skape gode relasjonar til pasientane. Tverrfagleg teamarbeid. Observere og dok...

14 hours ago - Source neuvoo-global

New

Psykologspesialist/Psykolog ambulant team og poiiklinikk...

Helse Bergen - Bergen, Hordaland, NO

Arbeidsoppgåver. I ambulant team vil oppgåvene vere å bistå med kartleggjing og vurderingar av pasientane. Delta i behandlingsoppfølging og samarbeid med kommune og annan spesiali...

14 hours ago - Source neuvoo-global

New

Prosjektleiar innføring ERP og digital fornying

Sjukehusapoteka Vest HF - Bergen, Hordaland, NO

Arbeidsoppgåver. Prosjekt. og ressursplanlegging i LIBRA og mot andre prosjekt. Oppfølging av leveransar, milepælar og budsjett. Følge opp gevinstarbeidet for LIBRA i SAV og delta...

14 hours ago - Source neuvoo-global

New

Vernepleier 90% stilling vikariat - Svartediksveien...

Bergen kommune - Bergen, Hordaland, NO

Arbeidsoppgaver. Målrettet miljøarbeid i møte med det enkelte barn. ungdom. Primærkontaktansvar. Legemiddelhåndtering. Veiledning av kollegaer. Praktiske gjøremål og andre deleger...

14 hours ago - Source neuvoo-global

New

Klinisk farmasøyt - Sjukehusapoteket i Bergen

Sjukehusapoteka Vest HF - Bergen, Hordaland, NO

Arbeidsoppgåver. Legemiddelsamstemming, legemiddelgjennomgang og legemiddelsamtalar. Rådgjeving innan legemiddelbehandling og legemiddelhandtering. Utarbeide og gjennomføre underv...

14 hours ago - Source neuvoo-global

New

Sjukepleiarar, fast 100% stilling på Nevrokirurgisk...

Helse Bergen - Bergen, Hordaland, NO

Arbeidsoppgåver. Nevrokirurgisk overvaking for kritisk sjuke. Vi gjev sjukepleie til pasientar som har behov for akutt hjelp og for pasientar som kjem for planlagd innlegging. Pre...

14 hours ago - Source neuvoo-global

New

Document Manager - Dfind AS

Dfind AS - Bergen, Hordaland, NO

Dfind Engineering is seeking a skilled Document Manager who can support the Document Management process in investment projects with one of our clients. Tasks and responsibilities....

14 hours ago - Source neuvoo-global

New

Førstekonsulent (administrasjon- og studiekonsulent)

Universitetet i Bergen - Bergen, Hordaland, NO

Ved Institutt for geovitenskap er det ledig ei fast stilling som førstekonsulent. Stillinga er delt. 50. som studiekonsulent ved Institutt for geovitenskap og 50. som administrasj...

15 hours ago - Source neuvoo-global

New

Research Fellow Position (post-doctoral grade) in Comparative...

Universitetet i Bergen - Bergen, Hordaland, NO

A 2 year Research fellow position (code 1109) is available at the Sars International Centre for Marine Molecular Biology (www.sars.no), in the research group headed by Andreas Hej...

15 hours ago - Source neuvoo-global

New

Lærling i Feierfaget

Bergen Kommune - Bergen, Hordaland, NO

Arbeidsoppgaver. Brannforebyggende tilsyn. Kontrollere og feie ulike fyringsanlegg. Tilpasse og lage utstyr til feiing. Vurdere branntekniske løsninger. Kvalifikasjoner. Gjennomfø...

15 hours ago - Source neuvoo-global

New

Postdoktor i eksperimentell partikkelfysikk

Universitetet i Bergen - Bergen, Hordaland, NO

Ved Institutt for fysikk og teknologi, Universitetet i Bergen, er det ledig ei stilling som postdoktor i eksperimentell partikkelfysikk knytt til prosjektet "Norwegian High Energy...

15 hours ago - Source neuvoo-global

New

Seniorrådgiver - fiskeindustri, slakteri og videreforedling

Sunnhordland - Bergen, Hordaland, NO

Multiconsult er et norsk kraftsenter med internasjonalt nedslagsfelt innen prosjektering og rådgivning. Gjennom flere kontorer i Norge og internasjonalt benytter vi 100 års erfarin...

15 hours ago - Source neuvoo-global

New

Seniorrådgivere- sivilingeniør/ingeniør innen landbasert...

Sunnhordland - Bergen, Hordaland, NO

Multiconsult er et norsk kraftsenter med internasjonalt nedslagsfelt innen prosjektering og rådgivning. Gjennom flere kontorer i Norge og internasjonalt benytter vi 100 års erfarin...

15 hours ago - Source neuvoo-global

New

Sales Assistant - extra help

MANGO - Bergen, Hordaland, NO

Descripción del empleo. For our MANGO store in Bergen we are currently recruiting for a person to join our Sales team. Your aim will be to promote the brand's image and to maintai...

15 hours ago - Source neuvoo-global

New

Vil du lede vinnerlaget på Deli de Luca Haukeland?

Deli de Luca Haukeland Kvinneklinikken - Bergen, Hordaland, NO

Deli de Luca ble etablert i 2003, og i Desember 2015 tok vi over Tiger AS og etablerte vi konseptet på flere Esso stasjoner over hele landet. I dag finnes det over 100 butikker bå...

16 hours ago - Source neuvoo-global

v1.3.1@w1