569 jobs Include all languages

New

Sjukepleiar. 100% fast stilling ved Seksjon for generell...

Helse Bergen - Bergen, Hordaland, NO

Seksjon for generell gynekologi har i kombinasjon med Bemanningssenteret i føretaket ledig fast stilling i 100. som sjukepleiar. 80. av stillinga er knytt til Seksjon for generell...

2 days ago - Source neuvoo-global

New

Farmasøyt - Ambulerende i Bergen med baseapotek på...

Boots Norge AS - Bergen, Hordaland, NO

Arbeidsoppgaver. Som farmasøyt i våre apotek jobber du sentralt med veiledning og rådgivning til apotekets kunder for å sikre trygg legemiddelbruk. Vi forventer at du er opptatt a...

2 days ago - Source neuvoo-global

New

Nasjonal kompetanseteneste for Gastroenterologisk Ultralyd

Helse Bergen - Bergen, Hordaland, NO

Arbeidsoppgåver. Kandidaten vil ha ansvar for kompetansetenestas daglege drift og rapporterer til senterleiar. Arbeidsoppgåver tilknytta stillinga. Koordinere arrangering av inter...

2 days ago - Source neuvoo-global

New

Assisterande avdelingssjukepleiar - Kirurgisk klinikk...

Helse Bergen - Bergen, Hordaland, NO

Arbeidsoppgåver. Assisterande avdelingssjukepleiar fungerer i avdelingssjukepleiars fråvære som stedfortreder mht. plikter, rettigheter og ansvar. Assisterande avdelingssjukepleia...

2 days ago - Source neuvoo-global

New

Vi har ledig 100% fast stilling som sjukepleiar. -...

Helse Bergen - Bergen, Hordaland, NO

Seksjon for generell gynekologi her ledig en fast stilling i 100. Seksjonen er ein kirurgisk post der kvinner blir utredet og behandla for godarta underlivssjukdommar. Ved Seksjon...

2 days ago - Source neuvoo-global

New

Overlege, spesialist i psykiatri - Øyane DPS

Helse Bergen - Straume, Hordaland, NO

Arbeidsoppgåver. Utgreiing, fastsetjing av diagnose og behandling av tilviste pasientar. Undervising og rettleiing av utdanningskandidatar. Medisinsk og spesialistfagleg ansvar i ...

2 days ago - Source neuvoo-global

New

Psykologspesialist eller psykolog - Øyane DPS

Helse Bergen - Straume, Hordaland, NO

Arbeidsoppgåver. Utgreiing, diagnostisering og behandling. Bidra i fagutvikling og forsking. Rettleiingsoppgåver og samarbeid med 1.linetenesta. Kvalifikasjonar. Norsk autorisasjo...

2 days ago - Source neuvoo-global

New

Posdoktor i effektar av klimaendringar på planter

Universitetet i Bergen - Bergen, Hordaland, NO

Ved Institutt for biovitskap er det ledig ei stilling som postdoktor i effektar av klimaendringar på planter og biodiversitet i fjellet. Stillinga er for ein periode på to år knyt...

2 days ago - Source neuvoo-global

New

Tilkallingshjelp ved Lindex Bergen Storsenter

Lindex - Bergen, Hordaland, NO

Brenner du for mote og ønsker en karriere i et stort internasjonalt moteforetak. Er du selvstendig og ønsker å få ting til å skje. Har du vinnerinstinkt, og elsker å være selger o...

2 days ago - Source neuvoo-global

New

Helsefagarbeider natt

Bergen Kommune - Bergen, Hordaland, NO

Arbeidsoppgaver. Vi arbeider etter primærsykepleieprinsippet. Helhetlig pleie, omsorg og behandling av beboerne. Delta i aktiviteter med beboerne. Veiledning av elever og lærlinge...

2 days ago - Source neuvoo-global

New

Sykepleier vikariat - natt

Bergen Kommune - Bergen, Hordaland, NO

Arbeidsoppgaver. Vi arbeider etter primærsykepleieprinsippet. Helhetlig pleie, omsorg og behandling av beboerne. Veiledning av elever lærlinger andre. Være medansvarlig for et god...

2 days ago - Source neuvoo-global

New

Nasjonal Kompetanseteneste for Funksjonelle Mage-tarmsjukdommar...

Helse Bergen HF - Bergen, Hordaland, NO

Arbeidsoppgåver. Søkjar vil vere prosjektmedarbeidar i utviklinga av eit e basert pasientopplæringstilbod for pasientar med funksjonelle mage tarmlidelidingar (f.eks. irritabel ta...

2 days ago - Source neuvoo-global

New

Nasjonal kompetanseteneste for Gastroenterologisk Ultralyd

Helse Bergen HF - Bergen, Hordaland, NO

Arbeidsoppgåver. Kandidaten vil ha ansvar for kompetansetenestas daglege drift og rapporterer til senterleiar. Arbeidsoppgåver tilknytta stillinga. Koordinere arrangering av inter...

2 days ago - Source neuvoo-global

New

Psykologspesialist eller psykolog

Helse Bergen HF - (Unspecified city), Hordaland, NO

Arbeidsoppgåver. Utgreiing, diagnostisering og behandling. Bidra i fagutvikling og forsking. Rettleiingsoppgåver og samarbeid med 1.linetenesta. Kvalifikasjonar. Norsk autorisasjo...

2 days ago - Source neuvoo-global

New

Overlege, spesialist i psykiatri

Helse Bergen HF - (Unspecified city), Hordaland, NO

Arbeidsoppgåver. Utgreiing, fastsetjing av diagnose og behandling av tilviste pasientar. Undervising og rettleiing av utdanningskandidatar. Medisinsk og spesialistfagleg ansvar i ...

2 days ago - Source neuvoo-global

New

Barnehagelærer - Læringsverkstedet barnehage avd. Kanutten

Læringsverkstedet Gruppen AS - Bergen, Hordaland, NO

Arbeidsoppgaver. Tett samarbeid med pedagogisk leder på avdelingen om det pedagogiske arbeidet. Følge opp barnegruppen og ha delansvar for foreldresamarbeid og foreldresamtaler. J...

2 days ago - Source neuvoo-global

New

Barnehagelærer - Læringsverkstedet barnehage avd. Kanutten

Læringsverkstedet Gruppen AS - Bergen, Hordaland, NO

Arbeidsoppgaver. Tett samarbeid med pedagogisk leder på avdelingen om det pedagogiske arbeidet. Følge opp barnegruppen og ha delansvar for foreldresamarbeid og foreldresamtaler. J...

2 days ago - Source neuvoo-global

New

Postdoktorstilling ved Institutt for informasjons-...

Universitetet i Bergen - Bergen, Hordaland, NO

Ved Universitetet i Bergen (UiB), Institutt for informasjons. og medievitskap (Infomedia) er det ledig en stilling som postdoktor i fagområdet informasjonsvitskap med fokus på IKT...

2 days ago - Source neuvoo-global

New

Førstekonsulent (studiekonsulent) - vikariat ved...

Universitetet i Bergen - Bergen, Hordaland, NO

Ved Fakultet for kunst, musikk og design er det ledig eit vikariat ut 2018 som førstekonsulent (studiekonsulent) i 100. stilling. Stillinga er knytt til studieprogrammet i musikkv...

2 days ago - Source neuvoo-global

New

Postdoktorstilling ved Senter for kvinne- og kjønnsforsking

Universitetet i Bergen - Bergen, Hordaland, NO

Ved Senter for kvinne. og kjønnsforsking (SKOK) er det ledig ei stilling som postdoktor innan tverrfagleg kjønnsforsking. Stillinga er for ein periode på fire år med 25. pliktarbe...

2 days ago - Source neuvoo-global

New

Postdoktorstilling ved Senter for kvinne- og kjønnsforsking

Jobbnorge - Bergen, Hordaland, NO

Ved Senter for kvinne. og kjønnsforsking (SKOK) er det ledig ei stilling som postdoktor innan tverrfagleg kjønnsforsking. Stillinga er for ein periode på fire år med 25. pliktarbe...

2 days ago - Source neuvoo-global

New

Overlege - Habiliteringsavdelinga for vaksne (HAVO)

Helse Bergen - Bergen, Hordaland, NO

Arbeidsoppgåver. Utgreiing og diagnostisering. Behandling. Råd og rettleiing. Tverrfagleg samarbeid. Bidra i fagutvikling. Kurs og undervising. Kvalifikasjonar. Norsk autorisasjon...

2 days ago - Source neuvoo-global

v1.3.1@web02