24 jobs matching your search Include all languages

By clicking submit, you accept our Terms & Conditions

Førsteamanuensis i fiskesystematikk

Universitetet i Bergen - Bergen, Hordaland, NO

Og kulturhistorie. Avdeling for Naturhistorie har vitskapleg ansvar for fagområda botanikk, zoologi og geologi ved museet. For tida er det 13 vitskaplege og 30 teknisk. administrative tilsette...

6 days ago - Source neuvoo-global

New

Førstekonsulent (studiekonsulent)

Universitetet i Bergen - Bergen, Hordaland, NO

Og evalueringsarbeid. Noe arbeid med nettsider vil det og bli. Andre administrative oppgåver kan og bli aktuelle. Kvalifikasjonar. Det er ein føremon med mastergrad eller tilsvarande utdanning...

1 day ago - Source neuvoo-global

Professor II/førsteamanuensis (2 x 20 % bistilling)...

Jobbnorge - Bergen, Hordaland, NO

Det er søkjar sitt ansvar at all informasjon er lagt inn innan fristen. Ein viser elles til. Reglement for ansettelse i vitenskapelige stillinger og faglige administrative lederstillinger...

11 days ago - Source neuvoo-global

New

Lønnskonsulent

Helse Bergen HF - (Unspecified city), Hordaland, NO

Seksjonen sine oppgåver er i endring, der fokus vert endra frå registreringsarbeid til tettare oppfølging rettleiing av leiarar i føretaket. Delta i arbeid med andre administrative system...

1 day ago - Source neuvoo-global

Professor II/førsteamanuensis (20 % bistilling, vikariat)...

Jobbnorge - Bergen, Hordaland, NO

Det er søkjar sitt ansvar å sørgje for at all informasjon er lagt inn innan fristen. Ein viser til "Reglement for ansettelse i vitenskapelige stillinger og faglige administrative...

13 days ago - Source neuvoo-global

New

Klinikkleiar - THD. Vest, Loddefjord

Hordaland fylkeskommune - Bergen, Hordaland, NO

Arbeidsoppgåver. Klinikkleiaren vil, i tillegg til klinisk verksemd, ha det faglege og administrative ansvaret for tannhelsetenesta sitt tilbod ved Loddefjord tannklinikk. Klinikkleiaren vil...

4 days ago - Source neuvoo-global

Førsteamanuensis i botanikk

Universitetet i Bergen - Bergen, Hordaland, NO

Og kulturhistorie. Arboretet og dei botaniske hagane er organisert som ein seksjon under Naturhistorisk avdeling. Seksjonen har ein stab på ca. 20 teknisk og administrative stillingar...

6 days ago - Source neuvoo-global

Postdoctoral position at the Department of Foreign...

SCIENCE-COMMUNITY.ORG NETWORK - Bergen, Hordaland, NO

Www.uib.no en fremmedsprak). The Department has around 50 permanent academic staff members, along with one post doc, around twenty PhD candidates and eleven administrative members of staff...

6 days ago - Source neuvoo-global

New

Professor/førsteamanuensis (100 %) i odontologi (pedodonti)...

Jobbnorge - Bergen, Hordaland, NO

Det er søkjar sitt ansvar å sørgje for at alle relevante vedlegg er sendt inn innan fristen. Ein viser til "Reglement for ansettelse i vitenskapelige stillinger og faglige. administrative...

4 days ago - Source neuvoo-global

New

HR-konsulent vikar (Førstekonsulent, kode 1408) ved...

Jobbnorge - Bergen, Hordaland, NO

Assistere nye tilsette, studentar og gjestar med å etablere seg i Noreg. Gje generell administrativ støtte til tilsette, studentar og gjestar. Ytterlegare administrative oppgåver som å...

3 days ago - Source neuvoo-global

Nettverkskoordinator (rådgjevar) ved Center for Integrated...

Jobbnorge - Bergen, Hordaland, NO

Arbeidsoppgåver. Nettverkskoordinatoren har den administrative leiarfunksjonen i nettverket, med ansvar for overordna drift, drift av websider, sakshandsaming, koordinering og rapportering til...

15 days ago - Source neuvoo-global

Rådgjevar (forskingskoordinator) ved Kjemisk institutt...

Universitetet i Bergen - Bergen, Hordaland, NO

Bidra med informasjon og forskingsrelevante saker til websider og interne nyheitsbrev, samt støtte ved utarbeiding av pressemeldingar. Andre administrative oppgåver kan også vere aktuelle, og...

7 days ago - Source neuvoo-global

Førsteamanuensis/universitetslektor (20 % bistilling)...

Jobbnorge - Bergen, Hordaland, NO

Det er søkjar sitt ansvar å sørgje for at all informasjon er lagt inn innan fristen. Ein viser til "Reglement for ansettelse i vitenskapelige stillinger og faglige administrative...

13 days ago - Source neuvoo-global

Konstitusjon som tingrettsdommar ved Bergen tingrett

Domstoladministrasjonen - Bergen, Hordaland, NO

Det kan innebere samanslåing med andre domstolar og eventuelt bortfall av administrative oppgåver. Endring av tittel på grunn av det kan også skje. Omorganisering kan føre til eventuelle...

14 days ago - Source neuvoo-global

New

Lønnskonsulent - Økonomi- og finansavdelinga

Helse Bergen - Bergen, Hordaland, NO

Seksjonen sine oppgåver er i endring, der fokus vert endra frå registreringsarbeid til tettare oppfølging rettleiing av leiarar i føretaket. Delta i arbeid med andre administrative system...

1 day ago - Source neuvoo-global

Professor/ Associate professor in Ocean Technology

SCIENCE-COMMUNITY.ORG NETWORK - Bergen, Hordaland, NO

The staff currently consists of 33 academic and 25 technical administrative permanent positions. The department has about 50 postdocs research fellows, about 80 PhD students, and about 120...

7 days ago - Source neuvoo-global

Professor II/førsteamanuensis (2 x 20 % bistilling)...

Universitetet i Bergen - Bergen, Hordaland, NO

Det er søkjar sitt ansvar at all informasjon er lagt inn innan fristen. Ein viser elles til. Reglement for ansettelse i vitenskapelige stillinger og faglige administrative lederstillinger...

11 days ago - Source neuvoo-global

Førsteamanuensis/universitetslektor (20 % bistilling)...

Universitetet i Bergen - Bergen, Hordaland, NO

Det er søkjar sitt ansvar å sørgje for at all informasjon er lagt inn innan fristen. Ein viser til "Reglement for ansettelse i vitenskapelige stillinger og faglige administrative...

13 days ago - Source neuvoo-global

Professor II/førsteamanuensis (20 % bistilling, vikariat)...

Universitetet i Bergen - Bergen, Hordaland, NO

Det er søkjar sitt ansvar å sørgje for at all informasjon er lagt inn innan fristen. Ein viser til "Reglement for ansettelse i vitenskapelige stillinger og faglige administrative...

13 days ago - Source neuvoo-global

Førsteamanuensis i botanikk

Jobbnorge - (Unspecified city), Hordaland, NO

Og kulturhistorie. Arboretet og dei botaniske hagane er organisert som ein seksjon under Naturhistorisk avdeling. Seksjonen har ein stab på ca. 20 teknisk og administrative stillingar...

6 days ago - Source neuvoo-global

New

Professor/førsteamanuensis (100 %) i odontologi (pedodonti)...

Universitetet i Bergen - Bergen, Hordaland, NO

Det er søkjar sitt ansvar å sørgje for at alle relevante vedlegg er sendt inn innan fristen. Ein viser til "Reglement for ansettelse i vitenskapelige stillinger og faglige. administrative...

4 days ago - Source neuvoo-global

New

Avdelingsleder - grunnskole - Nordnes skole

Bergen kommune - Bergen, Hordaland, NO

Arbeidsoppgaver. Det er en lederstilling med varierte lederoppgaver innen det pedagogiske fagfeltet, personalansvar og administrative oppgaver. I utgangspunktet retter stillingen seg mot 1. 4...

3 days ago - Source neuvoo-global

New

Førstekonsulent (studiekonsulent)

Jobbnorge - Bergen, Hordaland, NO

Og evalueringsarbeid. Noe arbeid med nettsider vil det og bli. Andre administrative oppgåver kan og bli aktuelle. Kvalifikasjonar. Det er ein føremon med mastergrad eller tilsvarande utdanning...

1 day ago - Source neuvoo-global

By clicking submit, you accept our Terms & Conditions

v1.3.1@w1