38 jobs matching your search Include all languages

By clicking submit, you accept our Terms & Conditions

Embete som tingrettsdommar ved Bergen tingrett

Domstoladministrasjonen - Bergen, Hordaland, NO

Det kan innebere samanslåing med andre domstolar og eventuelt bortfall av administrative oppgåver. Endring av tittel på grunn av dette kan også skje. Omorganisering kan føre til eventuelle...

9 days ago - Source neuvoo-global

Koordinator - Avdeling for sykehjemsmedisin

Bergen kommune - Bergen, Hordaland, NO

Arbeidsoppgaver. Koordinator skal ha ansvar for det administrative arbeidet knyttet til legenes ansettelsesforhold. Stillingens innhold består i å bistå avdelingsoverlegen og teamoverlegene...

6 days ago - Source neuvoo-global

Administrasjonssjef

Universitetet i Bergen - Bergen, Hordaland, NO

Www.uib.no ii. Instituttet har i 2018, 32 faste vitskaplege stillingar og 19 teknisk administrative... Arbeidsoppgåver. Gi støtte og råd til instituttleiar i administrative og organisatoriske spørsmål...

12 days ago - Source neuvoo-global

New

Jurist - Bergen kommune

Headvisor - Bergen, Hordaland, NO

Kvalitet i tjenestene skapes gjennom godt arbeidsmiljø og mangfold blant ansatte. Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett har det politiske, faglige og administrative ansvaret for å...

3 days ago - Source neuvoo-global

Universitetslektor i engelsk fagdidaktikk – 20 % bistilling

Universitetet i Bergen - Bergen, Hordaland, NO

Og masternivå, og omfattar oppgåver som klasseromsundervisning, rettleiing, eksamensarbeid, observasjon og vurdering av studentane i praksis, mm. Fagleg administrative oppgåver er òg ein del...

7 days ago - Source neuvoo-global

New

Studiekoordinator (seniorkonsulent)

Universitetet i Bergen - Bergen, Hordaland, NO

Til instituttet hører det for tida til 60 faste vitskapelige tilsette og 25 faste teknisk administrative tilsette. Instituttet har omtrent 20 postdoktorar, 150 stipendiatar doktorgradsstudentar...

10 hours ago - Source neuvoo-global

Professor /førsteamanuensis (50 %) ved Eining for læring

Universitetet i Bergen - Bergen, Hordaland, NO

Det er søkjar sitt ansvar å sørgje for at all informasjon er lagt inn innan fristen. Ein viser elles til. Reglement for ansettelse i vitenskapelige stillinger og faglige administrative...

14 days ago - Source neuvoo-global

New

Førsteamanuensis/ universitetslektor (vikariat) i kognitiv...

Universitetet i Bergen - Bergen, Hordaland, NO

Essay, seminar m.m. Utover dette kan stillinga innebere sensur og undervisning på andre emne ved Institutt for samfunnspsykologi. Den som vert tilsett vil elles ha administrative oppgåver og...

1 day ago - Source neuvoo-global

Koordinator

Bergen Kommune - Bergen, Hordaland, NO

Arbeidsoppgaver. Koordinator skal ha ansvar for det administrative arbeidet knyttet til legenes ansettelsesforhold. Stillingens innhold består i å bistå avdelingsoverlegen og teamoverlegene...

6 days ago - Source neuvoo-global

Styrer Valheim barnehage - Byrådsavd. for barnehage,...

Bergen kommune - Bergen, Hordaland, NO

Lede en stor kommunal barnehage i Laksevåg bydel. Utarbeide og implementere barnehagens profil i tråd med eiers styringssignaler. Ansvar for barnehagens pedagogiske, administrative og...

6 days ago - Source neuvoo-global

Universitetslektor i engelsk fagdidaktikk – 20 % bistilling

Jobbnorge - Bergen, Hordaland, NO

Og masternivå, og omfattar oppgåver som klasseromsundervisning, rettleiing, eksamensarbeid, observasjon og vurdering av studentane i praksis, mm. Fagleg administrative oppgåver er òg ein del...

7 days ago - Source neuvoo-global

Førsteamanuensis (50 %) i medisin (ortopedisk kirurgi)...

Jobbnorge - Bergen, Hordaland, NO

Det er søkjar sitt ansvar å sørgje for at all informasjon er lagt inn innan fristen. Ein viser elles til. Reglement for ansettelse i vitenskapelige stillinger og faglige administrative...

14 days ago - Source neuvoo-global

Professor (immunologi) ved Broegelmanns forskingslaboratorium

Jobbnorge - Bergen, Hordaland, NO

Det er søkjar sitt ansvar at all informasjon er lagt inn innan fristen. Ein viser elles til. Reglement for ansettelse i vitenskapelige stillinger og faglige administrative lederstillinger...

7 days ago - Source neuvoo-global

Administrasjonssjef

Jobbnorge - Bergen, Hordaland, NO

Www.uib.no ii. Instituttet har i 2018, 32 faste vitskaplege stillingar og 19 teknisk administrative... Arbeidsoppgåver. Gi støtte og råd til instituttleiar i administrative og organisatoriske spørsmål...

7 days ago - Source neuvoo-global

Vernepleier/sykepleier - Aurdalslia bofellesskap

Bergen kommune - Bergen, Hordaland, NO

Og omsorgstjenester, kap. 9. Veiledning og opplæring av medarbeidere. Legemiddelhåndtering. Planleggingsoppgaver og tildeling av administrative oppgaver innen IT. systemer som bl.a...

9 days ago - Source neuvoo-global

Førsteamanuensis (50 %) i medisin (ortopedisk kirurgi)...

Universitetet i Bergen - Bergen, Hordaland, NO

Det er søkjar sitt ansvar å sørgje for at all informasjon er lagt inn innan fristen. Ein viser elles til. Reglement for ansettelse i vitenskapelige stillinger og faglige administrative...

13 days ago - Source neuvoo-global

Parts Advisor 2

Tesla Motors - Bergen, Hordaland, NO

Krav til søker. Erfaring innen delelager logistikk distribusjon og eller materiellforvaltning. Erfaring med programmer som SAP og Office. Meget gode administrative egenskaper, og evne til å se...

12 days ago - Source neuvoo-global

New

Førsteamanuensis/ universitetslektor (vikariat) i samfunnspsykologi

Universitetet i Bergen - Bergen, Hordaland, NO

Utover dette kan stillinga innebere undervisning, rettleiing og sensur på andre emne ved Institutt for samfunnspsykologi. Den som vert tilsett vil elles ha administrative oppgåver og delta i...

2 days ago - Source neuvoo-global

Førsteamanuensis i medisin (medisinsk biokjemi) ved...

Jobbnorge - Bergen, Hordaland, NO

Det er søkjar sitt ansvar å sørgje for at all informasjon er lagt inn innan fristen. Ein viser elles til. Reglement for ansettelse i vitenskapelige stillinger og faglige administrative...

6 days ago - Source neuvoo-global

New

Professor (immunologi) ved Broegelmanns forskingslaboratorium

Universitetet i Bergen - Bergen, Hordaland, NO

Det er søkjar sitt ansvar at all informasjon er lagt inn innan fristen. Ein viser elles til. Reglement for ansettelse i vitenskapelige stillinger og faglige administrative lederstillinger...

1 day ago - Source neuvoo-global

Førsteamanuensis i medisin (medisinsk biokjemi) ved...

Universitetet i Bergen - Bergen, Hordaland, NO

Det er søkjar sitt ansvar å sørgje for at all informasjon er lagt inn innan fristen. Ein viser elles til. Reglement for ansettelse i vitenskapelige stillinger og faglige administrative...

6 days ago - Source neuvoo-global

Country Human Resources Manager

Bitfury - Bergen, Hordaland, NO

Bitfury's head office is located in The Netherlands having administrative offices in San Francisco... Maintain benefits programs. Manage all administrative requirements of the employee benefits program...

17 days ago - Source neuvoo-global

Vernepleier/sykepleier

Bergen Kommune - Bergen, Hordaland, NO

Og omsorgstjenester, kap. 9. Veiledning og opplæring av medarbeidere. Legemiddelhåndtering. Planleggingsoppgaver og tildeling av administrative oppgaver innen IT. systemer som bl.a...

9 days ago - Source neuvoo-global

New

Førsteamanuensis i botanikk

Universitetet i Bergen - Bergen, Hordaland, NO

Avdeling for naturhistorie har det vitskaplige og kuratoriske ansvaret for botanikk, geologi og zoologi på museet. Det er for tida 13 vitskaplege, 30 teknisk og administrative tilsette på...

2 days ago - Source neuvoo-global

By clicking submit, you accept our Terms & Conditions

v1.3.1@web04